| | 0 Comments
ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี คุณภาพดี การันตีความปลอดภัย

ชุดป้องกันสารเคมี ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่โรคระบาดกำลังมีมากมายในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำงาน หรือทำกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเสี่ยงจากโรคระบาดหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายสำหรับชีวิต ดังนั้นเราจึงควรมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ร่างกายของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ก็คือชุดป้องกันสารเคมี ที่จะช่วยให้เราสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้เป็นอย่างดี ชุดป้องกันสารเคมี มีความสำคัญมาก ๆ เพราะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะป้องกันอันตรายจากสารเคมีและเชื้อไวรัสได้ ซึ่งเรามีวิธีในการเลือกใช้ให้เหมาะสมดังนี้ ระดับความรุนแรงของสารเคมีหรือความเสี่ยงของโรคระบาดในพื้นที่นั้น ๆ ควรศึกษาข้อมูลของสถานที่ ที่เราจะเข้าไปใช้งานให้ดีเสียก่อน ว่ามีความรุนแรงของสารเคมีหรือเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้สามารถเลือกชุด PPE ที่เหมาะสมและสามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้ครอบคลุม ยิ่งจะสามารถทำให้เรารู้ระดับของการป้องกันของชุดที่จะต้องเลือกใส่ได้อย่างเหมาะสม ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำชุด เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตชุดที่ช้ำสำหรับป้องกันสารเคมีออกมามากมาย ซึ่งชุดแต่ละแบบก็จะมีวัสดุที่ต่างกันไป ดังนั้นเราจึงควรเลือกใส่ชุดที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ และสามารถป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม โดยคุณสมบัติที่จำเป็นในการเลือกชุดคือ จะต้องสามารถป้องกันสารเคมีและสารคัดหลั่งต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน EN14126 และหากจะต้องใช้ในการป้องกันเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กจะต้องมีการผ่านการทดสอบ ISO16604 ที่วัดระดับการป้องกันเชื้อโรคด้วย สวมใส่สบาย เป็นอีกข้อที่มองข้ามไม่ได้เลยจริง ๆ เพราะในการปฏิบัติงานนั้น เรามีความจำเป็นจะต้องสวมใส่ ชุด PPE เป็นเวลานาน ดังนั้นการเลือกชุดที่นอกจากจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพแล้ว ก็จะต้องคำนึงถึงการความสะดวกสบายขณะสวมใส่ และความคล่องตัวเมื่อต้องปฏิบัติงาน เพราะจะส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างชัดเจน หากมีการสวมใส่ชุดที่แน่นหรือหลวมจนเกินไป ศึกษาการสวมใส่ให้ถูกวิธี เรียกได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้ข้ออื่น ๆ เพราะเมื่อได้ชุดปฏิบัติการมาแล้ว เราจะต้องศึกษาวิธีการใส่ถูกวิธี เพื่อให้สามารถป้องกันสารเคมีและเชื้อโรคได้อย่าง […]