| | 0 Comments
จำหน่ายโช๊คอับ

โช๊คอับและแหล่งจำหน่าย

โช๊คอับ เป็นอุปกรณ์ไฮโดรลิกที่สำคัญอย่างมาก ที่ทำให้ตัวรถยนต์สามารถรองรับแรงกระแทก การทรงตัวของรถพร้อมลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์ เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ เมื่อขับบนถนนที่ไม่เรียบ พื้นที่มีความเป็นหลุมหรือแอ่งกะทะ หากละเลยไม่ดูแลโช๊คอับของรถ ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่สามารถบังคับรถ หรือหักหลบหลุมบนท้องถนน และไม่มีตัวที่คอยลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์เมื่อเกิดการปะทะ ซึ่งก่อให้กิดอันตรายต่อชีวิตผู้ใช้รถได้ ดังนั้นโช๊คอับคือชิ้นส่วนที่สำคัญเช่นกันของชุดช่วงล่างรถยนต์ ซึ่งเราสามารถจำแนกตามคุณสมบัติของโช๊คอับได้อยู่ 2 ชนิด คือ โช๊คอับชนิดระบบน้ำมัน คือโช๊คอัพที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคโดยในขณะที่โช๊คอับกำลังทำงานอยู่นั้น น้ำมันไฮดรอลิคจะไหลผ่านวาล์วภายในลูกสูบ  โช๊คอับชนิดระบบแก๊ส ถือเป็นโช๊คอับที่ได้รับความนิยมมาก โดยเป็นการทำงานร่วมกันของแก๊สไนโตรเจนและน้ำมันไฮดรอลิค  ซึ่งรถยนต์แต่ละชนิดอาจใช้โช๊คอับที่ต่างชนิดกันไป แต่ถึงอย่างไรแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของโช๊คอับตามสภาพรถและการใช้งานบนท้องถนน ดังนั้นเราควรที่จะเลือกศึกษาความรู้เกี่ยวกับโช๊คอับจากแหล่ง จำหน่ายโช๊คอับ ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ที่น่าไว้วางใจได้       โดยแหล่งจำหน่ายโช๊คอับที่ดี ส่วนใหญ่มักจะให้แนวทางความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อและประกอบต่อช่วงล่างรถยนต์ ซึ่งถ้าให้แนะนำผู้จัดจำหน่ายโช๊คอับที่น่าเชื่อถือ เช่น Toyota Kayaba  Vigo ร้านค้าอะไหล่รถยนต์ต่างๆทั่วประเทศ และแหล่งร้านค้าออนไลน์ทางเฟสบุ๊คเป็นต้น ซึ่งแหล่งจำหน่ายโช๊คอับอาจจะแนะนำเกี่ยวกับชนิดโช๊คอับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการทำงาน เพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เช่น โช๊คอับที่ทำงานจังหวะเดียว และโช๊คอับที่ทำงานสองจังหวะ ซึ่งทั้งสองการทำงานที่ต่างกันนี้ ถึงแม้จะมีความต่างกันก็ตาม แต่การทำงานที่เหมือนกันของโช๊คอับ ก็คือการควบคุมการยุบและการสั่นของสปริง หรือแหนบ โดยการเปลี่ยนการสั่นสะเทือน จากพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน […]